top of page
BannerEXPO22回饋.png
DSC03429.JPG

10/9/2022-12/9/2022

香港會議展覽中心

卡卡頌世界賽選拔賽2022

卡頌世界賽

DSC03532.JPG

香港區代表選拔賽 2022

DSC03583.JPG
DSC03545.JPG
卡卡1-8.JPG
卡卡 123.JPG

冠軍 Ng Wing Tung

亞軍 Ng Wing Ho

季軍 Kwok Siu Pong

璀璨寶石(Splendor)學界賽 2022

全港學界
璀璨寶石桌遊大賽 2022

DSC03441.JPG
splendor 學校 - 2nd.JPG
splendor 學校 - 1st.JPG
splendor 學校 - 3rd.JPG
DSC03420.JPG
ca1.JPG

嘉賓講座

馮立榮校長

20220910_140922.jpg
DSC03445.JPG

一同探索

一同體驗

一同感受

創新智力運動的魅力

bottom of page